2024 Butget ‘t Spick en gymzaal Beesel goedgekeurd

Category:
Description:


Budget voor IKC in Beesel goedgekeurd tijdens felle vergadering

In een raadsvergadering vol reuring werd woensdag het budget goedgekeurd voor de nieuwbouw van onder meer basisschool ‘t Spick en een gymzaal in Beesel. Een kleine elf miljoen euro wordt ervoor uitgetrokken en dat was naar de mening van een aantal raadsleden veel te gortig. Dat leverde felle discussies op.

Kinderen
Op De Solberg in Beesel wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd. Basisschool ‘t Spick wordt daar gevestigd, net als een nieuwe gymzaal die de huidige aan de Kerstenbergweg gaat vervangen. Ook komt er een kinderopvang en plek voor ouderen. Wethouder en portefeuillehouder Anouk Huijs begon haar betoog in de raadsvergadering woensdag met de uitspraak: “Wat er ook speelt in het land, laat het vooral de kinderen zijn. De jeugdigen van nu, zijn immers de vrijwilligers, werknemers, ondernemers en bestuurders van later.

Sporthal
Dat het een gevoelig onderwerp is, werd eerder op de avond al bevestigd toen toen de voorzitters van v.v. Bieslo en korfbalvereniging ROKA gebruik maakten van hun spreekrecht. Zij zeiden niet te zijn meegenomen in de overleggen hiervoor en voelen zich buitengesloten. “Het valt ons tegen dat we niet worden gezien als partners, maar dat we alleen worden geïnformeerd”, zo klonk het. De voorzitters zagen liever een sporthal komen in plaats van een gymzaal, omdat dat volgens hun berekeningen meer voordelen zou opleveren voor minstens hetzelfde geld. Wethouder Huijs zei toe alsnog met de sportclubs in gesprek te gaan.

Goedkoper?
Volgens het gemeentebestuur is er 10,8 miljoen euro nodig om het IKC te realiseren. Bij de hoogte van dat bedrag sloeg de schrik bij de helft van de raadsleden om het hart. “Buitensporig”, zo noemde Lon Smeets van de VLP het. Die partij vindt, net als Samen Verder, dat het veel goedkoper zou kunnen. Uit eigen financieel onderzoek zou blijken dat het IKC er met 2,7 miljoen euro minder ook zou kunnen komen. Daarom diende Smeets een amendement in, wat hem niet bepaald in dank werd afgenomen door de Beeselse Lijst en het CDA.

Discussie
Nadat er werd gesproken over bezuinigingen op het plan, ontstond er een discussie tussen met name Job Nijssen van de Beeselse Lijst en Rian Janssen van Samen Verder. “Ik ga het u toch vragen, een simpele ja-neevraag: gunt u het Beesel eigenlijk wel? Heeft u eigenlijk wel het beste met Beesel voor?”, aldus Nijssen, waarop Janssen geïrriteerd raakte. “Ik vind dit een hele vreemde vraag. Natuurlijk gunnen wij dit Beesel. Het feit dat u dit durft te vragen vind ik erg onbehoorlijk”, reageerde het raadslid van Samen Verder. Haar partijlid Smeets sprak van een “beschamende vraag die op theatrale wijze is gesteld.

Ruim twee uur werd er vergaderd over het IKC. Uiteindelijk werd het budget, inclusief bijbehorend takenpakket, met acht stemmen voor en zeven stemmen tegen aangenomen.

Toelichtingen van wethouder Anouk Huijs en andere betrokkenen bij het IKC, zijn te zien in bijgaande video.


GEMEENTERAAD STELT BUDGET BESCHIKBAAR VOOR INTEGRAAL KINDCENTRUM

Op woensdag 3 juli heeft de gemeenteraad een positief besluit genomen over het beschikbaar stellen van budget voor de ontwikkeling van het Integraal Kindcentrum in Beesel (hierna: IKC). Dit is een belangrijke mijlpaal om te komen tot de realisatie van de nieuwe locatie.

Het Integraal Kindcentrum: hoe zat het ook alweer?
De gemeente Beesel is met verschillende betrokkenen bezig met de ontwikkeling van een nieuw IKC. Het IKC vervangt de bestaande basisschool Het Spick in Beesel en komt op het Rijkelseveld op locatie de Solberg.

Het IKC wordt een locatie waar verschillende doelgroepen een plek krijgen. Naast basisonderwijs, is er in het IKC ook ruimte voor kinderopvang én dagopvang en beweging voor ouderen. We willen dus een locatie creëren waar het voor jong en oud fijn is om de dag door te brengen.

Programma van Eisen
De afgelopen tijd werkten we aan het Programma van Eisen voor de realisatie van het IKC. Dit deden we uiteraard in samenwerking met betrokken partners. Naast de partners die een plek krijgen binnen het IKC, zijn dit v.v. Bieslo, Roka, SBBB en Kernoverleg Beesel.

In het Programma van Eisen is onder andere aandacht voor de gezamenlijke visie op de nieuwe locatie, ruimtelijke- en technische uitgangspunten en duurzaamheidseisen. Het Programma van Eisen vormt de basis voor het bepalen van de kosten voor het toekomstige IKC. Hier is het raadsbesluit uitgekomen om 10,8 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling hiervan.

Vervolgstappen
Het aanbestedingstraject voor het ontwerpteam en een architect is bijna afgerond. Op korte termijn verbinden we ze aan het project. Ze gaan de komende tijd aan de slag met het ontwerp. De verwachting is dat in het najaar het voorlopige ontwerp gereed is en dat er begin 2025 een definitief ontwerp ligt. Dit zijn opnieuw belangrijke stappen om te komen tot de realisatie van de nieuwe locatie. Ook in deze fase gaan we in gesprek met verenigingen en omwonenden over thema’s die voor hen relevant zijn.

5 Juli 2024 (Uitzending Peel & Maas/PuikLokaal)


Tags: #Gebouw, #Beesel, #Basisschool, #'t Spick, #Sport, #Begroting,