2016 Bevers gevangen in Beesel wegens schade

Category:
Description:

Er dreigt schade aan de kasteelfundering van kasteel Nieuwenbroeck, door graverij van bevers loopt de kasteelgracht leeg. Ook de historische tuin van dit Rijksmonument wordt aangetast door vraat van deze dieren. Waterschap Peel en Maasvallei is maandag 23 mei gestart met het wegvangen van bevers in de gracht. Sinds enkele jaren zijn er bevers aanwezig in de Huilbeek. Kasteel Nieuwenbroeck ligt direct langs de Huilbeek en krijgt beekwater om de kasteelgracht op peil te houden. Al geruime tijd ondervindt de kasteeleigenaar overlast door vraat en graverij en is hij op zoek naar een duurzame oplossing. Half april bereikte de overlast een hoogtepunt, doordat door graverij de kasteelgracht is leeggelopen op de Huilbeek en de fundering dreigde te verzakken.

Voortplantingsseizoen
Volgens landelijke richtlijnen mag het wegvangen van bevers in de voortplantingsperiode alleen als er geen jongen aanwezig zijn. Het waterschap vangt een bevergezin met pasgeboren jongen pas weg als de voortplantingsperiode voorbij is en de jongen al wat groter zijn. De weggevangen bevers worden elders in het gebied van het waterschap uitgezet in een geschikte omgeving.

Toekomst
In en rond de gracht van het Kasteel Nieuwenbroeck is er geen ruimte voor beverfamilies. Het Beeselsbroek, ook gelegen langs de Huilbeek, is wel een geschikte plek. Waterschap Peel en Maasvallei en de Provincie Limburg willen het Beeselsbroek versterken door herinrichting van de Huilbeek en grondverwerving, zodat hier wel toekomst is voor beverfamilies.

11 December 2016 (Uitzending TV-Ellef)


Tags: #Dieren, #Beesel, #Schade, #Nieuwenbroeck,