2018 Gemeente Beesel van uitkering naar werk

Category:
Description:

Het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Beesel gaat uit van de kansen die mensen hebben om aan de slag te gaan. Hierdoor zijn ruim 20% van de mensen met een bijstandsuitkering hier niet langer van afhankelijk. Een geslaagde werkwijze, zo blijkt ook uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek cijfers over de uitvoering van de sociale zekerheid over 2017. Beesel heeft van alle Nederlandse gemeenten de op één na hoogste uitstroom naar werk gerealiseerd.

Update Ruiver.nl:
Recent heeft het Centraal Bureau voor Statistiek cijfers over de uitvoering van de sociale zekerheid over 2017 bekend gemaakt. Beesel heeft van alle Nederlandse gemeenten de op één na hoogste uitstroom naar werk gerealiseerd. Dit betekent dat ruim 20% van de mensen aan het werk zijn gegaan en daarmee niet langer van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. Werken is een van de belangrijkste manieren om mee te doen in de maatschappij.

Het team Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Beesel gaat daarom steeds uit van de kansen die mensen hebben om aan de slag te gaan. De manier van werken en het daarmee behaalde resultaat is op film gezet. In deze film zijn mooie voorbeelden weergegeven van het benutten van kansen en de positieve gevolgen voor de mensen en het samenwerken van overheid en bedrijfsleven.

27 November 2018 (Bron: Gemeente/Ruiver.nl)


Tags: #Gemeente, #Uitkering, #Werk, #Beesel, #Reuver,