2018 CDA, VLP en BL vormen coalitie Beesel

Category:
Description:

CDA, VLP en Beeselse Lijst (BL) vormen samen de nieuwe coalitie 2018-2022 in de gemeente Beesel. De drie partijen bereikten een akkoord na een intensief traject met de verkenners Wil Rutten en Petra Habets. Bram Jacobs (CDA), Debbie Heesakkers (VLP) en Marcel Roelofs (BL) treden aan als fulltime wethouder.

De verkenners voerden de afgelopen weken gesprekken met alle partijen. Deze gesprekken verliepen in een open en constructieve sfeer. In een terugblik hebben partijen met elkaar gedeeld dat de beeldvorming vaak eenzijdig en confronterend was en tot eigen percepties leidde. Dit deed afbreuk aan het proces van formatie en uitte zich in verdeeldheid in plaats van verbinding, waardoor bepaalde partijen onterecht in een negatief daglicht kwamen.

Alle partijen hebben daarop de intentie uitgesproken om in het traject met de verkenners gezamenlijk te komen tot een goed resultaat voor de gemeente Beesel en haar gemeenschap.

De installatie van het nieuwe college was op Dinsdag 3 juli.

3 Juli 2018 (Uitzending RTV-Roermond)


Tags: #Gemeente, #Verkiezingen, #Beesel, #Reuver,