2022 Voortgang 'Stichting 't Anker' (26 November 2022)

Category:
Description:


Voortgang 'Stichting 't Anker' (26 November 2022)

En weer een zaterdag met onze 🧡vrijwilligers aan het werk!


(Ver)bouwplannen ’t Anker

In 1990 heeft JongNL Reuver-Offenbeek haar Anker uitgeworpen op de hoek Sint Annastraat – Industriestraat in Offenbeek. Na jarenlange huisvesting, samen met collega jeugdvereniging KMG, op diverse plekken aan de Keulseweg heeft wethouder Johanna van Dijk daar het destijds geweldige nieuwe gebouw voor ons geopend.

Inmiddels zijn we 30 jaar verder, en is het pand toe aan een grondige renovatie. JongNL Reuver-Offenbeek, een van de grootste jeugdverenigingen in de regio, kan de groepen lastig huisvesten. Voornaamste oorzaak zijn de beperkingen van het huidige gebouw door de indeling. Daarnaast ziet de eigenaar van het gebouw, Stichting ’t Anker, dat er in de dag-uren veel leegstand is. Daarom is twee jaar geleden door het bestuur van Stichting ’t Anker een onderzoek gestart. Waar is behoefte aan binnen de kern Offenbeek? En wat kan Stichting ‘t Anker daaraan toevoegen? Met name overdag zijn er naar onze mening veel mogelijkheden. Gevolg is dat we inmiddels een pilot hebben lopen met naschoolse opvang door Stichting ’t Rovertje. Maar er is meer!

• Uit onderzoek door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen blijkt dat er grote behoefte is voor activiteiten voor de “jongere (vitale) ouderen” in de kern Offenbeek. Wij kunnen zorgdragen voor de oplossing, en eenzaamheid onder deze doelgroep voorkomen.
• Door een slimme indeling van de oude zaal en de juiste uitbreiding in de nieuwbouw, gaan we mogelijkheden bieden voor bewegen en ontmoeten voor jong en oud.

Afgelopen jaar heeft het huidige stichtingsbestuur intensieve overleggen gevoerd met de Gemeente Beesel en de Provincie Limburg. Mede geadviseerd door de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) zijn de plannen verder uitgewerkt en is er een schitterend plan voor de verbouwing en uitbreiding van ’t Anker.
Het plan is om in de tweede helft van 2021 de schop in de grond te zetten om eerst te starten met de aanbouw van de nieuwe zaal. Dit zodat groepen en activiteiten zo lang mogelijk kunnen doorgaan. Zodra de nieuwe zaal gereed is, zal het huidige gebouw de opknapbeurt gaan krijgen. Wij hopen ergens in de loop van 2022 samen met de nieuwe gebruikers het pand te kunnen betrekken:

Same ónger ein daak!
Echter voordat het zover is zal de werkgroep sponsoring & subsidies ook nog aan de slag gaan. Zonder steun van de diverse partijen gaat dit plan niet lukken. Komende periode gaan jullie hier ongetwijfeld nog e.e.a. over horen. Volg ons op Facebook, Instagram en check ook onze site. Echter als je ons op de of andere manier wilt gaan steunen in dit project, schroom dan niet en stuur een mail naar: iksteun@stichtingtanker.nl.

26 November 2022 (Bron: Stichting 't Anker)


Tags: #'t Anker, #Reuver, #Gebouw, #Jong Nederland, #Voortgang,