2023 Op bezoek bij Fons Verdonck van 'SBKE' in Beesel

Category:
Description:


Op bezoek bij Fons Verdonck van 'SBKE' in Beesel

Van de Hoed en de Rand op bezoek bij Fons Verdonck van SBKE (Stichting Beesels Keramisch Erfgoed)

Om te voorkomen dat unieke keramische werkstukken voorgoed verloren zullen gaan is in Beesel Stichting Beesels Keramisch Erfgoed opgericht.

Door kunstwerken te verwerven of in bruikleen te nemen, wil de stichting in Beesel vervaardigde keramische kunst voor het nageslacht bewaren. Beesel kent wat keramische kunst betreft een rijke historie. Met dit initiatief moet de verbondenheid van Beesel met keramiek opnieuw een plek krijgen.

Wat de keramische kunst uit Beesel betreft is in meerdere opzichten sprake van een rijke historie. Vanaf de jaren ’30 van de vorige eeuw hebben de keramische ateliers van St Joris, en vanaf midden jaren vijftig ook van Loré, tot ver over de landsgrenzen een grote reputatie opgebouwd. Vele kunstenaars van naam hebben in respectievelijke ateliers in Beesel hun talenten letterlijk verbeeld.

Met name de producten van Keramische Industrie St Joris zijn bekend om hun kleurengamma en zoutglazuur. Dit werd bereikt door, oorspronkelijk in kolen- en houtovens, aan het einde van het proces zout in het vuur te strooien waardoor een verglaasde huid op de kunstwerken ontstond. Dit procedé heeft voor monumentale keramische kunstwerken het voordeel dat ze in de openbare ruimte de tand des tijds goed kunnen doorstaan. Niet alleen in Beesel staan beelden al decennia lang in de buitenlucht te prijken.

Ook de kleinere kunstwerken zijn volgens dit procedé vervaardigd. Naast sier- en gebruikskeramiek is er vanaf het begin tot begin jaren zestig van de vorige eeuw heel veel religieuze kunst vervaardigd. Beelden van heiligen, kerstgroepen in diverse maten, wijwaterkruikjes- en bakjes, kruisbeelden et cetera. Kunstenaars van naam hebben in de ateliers van St Joris en Loré gewerkt.

De Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (SBKE) is in 2006 opgericht om zoveel mogelijk in Beesel geproduceerde kunst terug naar het dorp te halen. Zo zijn er al diverse monumentale kunstwerken in eigen beheer gerestaureerd en hebben ze in de openbare ruimte van het dorp een tweede leven gekregen. Kleinere kunstwerken worden verzameld en zoveel mogelijk in wisselende exposities getoond. SBKE heeft in de loop van de jaren een fraaie verzameling van kleine en middelgrote kunstwerken bijeen vergaard.

Benno Kroese

11 Januari 2023 (Bron: Roermond Nieuws TV)


Tags: #Kunst, #Beesel, #Interview, #Cultuur, #Vroeger,