2023 Wij maken de dijk in Beesel - Maart (Compilatie)

Category:
Description:


Wij maken de dijk in Beesel - Maart (Compilatie)

Onze Maas. Onze veiligheid. Om de bewoners en bedrijven in het Maasdal te blijven beschermen, werken we iedere dag aan sterke dijken. Zo ook in Beesel. 

De aannemerscombinatie dijkversterking Heel en Beesel is vanaf april 2022 tot en met oktober 2022 bezig geweest met de grootschalige werkzaamheden. Dijkversterkingsproject Beesel is sinds december 2022 hoogwaterveilig en afgerond, en daarmee een van de 17 dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Waterschap Limburg die nu aan het wettelijke hoogwaterveiligheidsniveau van 2017 voldoet.

Meer informatie over dijkversterking Beesel: www.waterschaplimburg.nl/dijkversterking-beesel

20 Maart 2023 (Bron: Waterschap Limburg)


Tags: #Hoogwater, #Beesel, #Maas, #Werkzaamheden, #Voortgang, #Serie,