2023 Werkzaamheden Huilbeek Beesel afgerond

Category:
Description:


Werkzaamheden Huilbeek Beesel afgerond

De werkzaamheden aan de Huilbeek zijn afgerond. Waterschap Limburg heeft partijen waaronder omwonenden, de provincie Limburg en de gemeente Beesel de afgelopen jaren op verschillende plekken gewerkt om de Huilbeek anders in te richten. De Huilbeek is nu meer klimaatbestendig.

Arnold Jansen opende maandag een feestelijke bijeenkomst: “De herinrichting van de Huilbeek was project waarin meerdere doelen zijn gebundeld en behaald. We legden samen de combinatie met hoogwaterbescherming, maar maakten het beeksysteem klimaatrobuuster en creëerden ruimte voor de beek om invulling te geven aan haar functie ‘natuurbeek’. We hebben ruimte gecreëerd voor mens en natuur. Een aanwinst voor Beesel.

Drie delen
Het project ‘Herinrichting Huilbeek’ is uitgevoerd in drie delen. Vanaf de dijk tot aan de uitmonding in de Maas is de beek natuurlijker ingericht. Er is aanplant van bomen en struiken toegevoegd voor meer schaduw op de beek. Ook is de monding aangepast. De vissen kunnen nu makkelijker de beek in- en uitzwemmen en zich voortplanten. Daarnaast is aan één zijde de kant aangepast en is er ‘dood’ hout aangebracht om ruimte te bieden voor méér biodiversiteit.

Waterkwaliteit
Een ander doel van het project was om de waterkwaliteit te verbeteren. Samen met de gemeente Beesel is er een buffer aangelegd achter de nieuwe dijk. Deze buffer kan regenwater en rioolwater opvangen.

Vanaf de Schansweg tot aan de oorsprong van de Huilbeek, stroomopwaarts van het Beesels broek, is de loop van de Huilbeek gewijzigd. Eerder stroomde de Huilbeek door het Beesels Broek. Nu stroomt de Huilbeek langs de westzijde om het natuurgebied Beesels Broek heen. Hierdoor wordt het natuurgebied niet meer belast met ‘gebiedsvreemd’ water.

Convenant
Project ‘Herinrichting Huilbeek’ is onderdeel van het beekmondingenconvenant. Dit convenant is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg.

15 Mei 2023 (Uitzending Peel & Maas)


Tags: #Herinrichting, #Beesel, #Natuur, #Voortgang, #Werkzaamheden,