2023 In het Beesels Broek is de Huilbeek gedempt

Category:
Description:


In het Beesels Broek is de Huilbeek gedempt

💦 Het dempen van de Huilbeek draagt bij aan hoogwaterveiligheid. Water wordt hier nu langer vastgehouden, dat zorgt voor minder piekafvoeren in de Huilbeek en uiteindelijk stroomafwaarts in de Maas.

🌷 Het Beesels Broek wordt, net als vroeger, weer een echt moerasgebied met onder meer dotterbloemen, moeraszegge en pinksterbloemen waar kwel weer de kans krijgt om aan de oppervlakte te komen en water langer wordt vastgehouden. Ook orchideeën, ratelaars en, iets hogerop, knoopkruid zullen zich hier straks thuis voelen.

💪 De werkzaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking met Waterschap Limburg en Provincie Limburg en mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

4 Januari 2023 (Bron: Het Limburgs Landschap)


Tags: #Natuur, #Beesel, #Van Boven,