2023 Modulaire huurwoningen Wederikstraat in Reuver

Category:
Description:


Modulaire huurwoningen aan Wederikstraat in Reuver

Aan de Wederikstraat in Reuver komt een appartementencomplex met 15-20 huurwoningen. De appartementen zijn bedoeld voor mensen die urgent op zoek zijn naar een onderkomen. Bijvoorbeeld mensen uit de gemeente Beesel, statushouders of Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om tijdelijke huisvesting. Huurders mogen maximaal twee jaar in het appartement verblijven.

Doorstroom naar definitieve woning
We doen dit om urgent woningzoekenden op korte termijn een tijdelijke woonplek te bieden. Vanuit die tijdelijke plek kunnen zij vervolgens doorstromen naar een definitieve woning,” legt wethouder Anouk Huijs van de gemeente Beesel uit. Woningcorporatie Nester ontfermt zich over het complex. “Op dit moment zijn we samen met Nester nog een uitvraag aan het doen over welk type woning het precies zal zijn die gaat landen op de Wederikstraat. We hebben in ieder geval voor ogen dat het appartementen zijn die eventueel aan de binnenzijde ook nog te veranderen zijn naar een iets groter of iets kleiner formaat,” vervolgt Huijs.

Opstartende fase
De gemeente heeft in eerste instantie bewust gekozen voor een tijdelijke vergunning, aangezien de behoefte voor nieuwe woningen groot is. Al met al levert deze tijdelijke
vergunning aanzienlijke tijdswinst op, omdat het veel procedurewerk scheelt. Hoewel de huisvesting tijdelijk is, is het complex zelf in principe wel permanent. Er moet nog worden uitgewerkt hoe urgent woningzoekenden in aanmerking komen, momenteel zit het project in de opstartende fase.

Omwonenden
Eerst gaan de gemeente en Nester in gesprek met omwonenden. Zij zijn donderdag op de hoogte gebracht van de plannen. “Op 7 juni hebben we een vragenuur in het atrium van Nester om de vragen van omwonenden te beantwoorden. Zoals het er nu naar uitziet, vindt daarna de uitvraag plaats voor aanbieders om zich in te schrijven op dit project, ook om te kijken welke woningen passend zijn. Als die keuze is gemaakt, starten we ook de ruimtelijke procedure op. Dat is naar verwachting het derde kwartaal van dit jaar,” aldus de wethouder. Het streven is om de woningen aan het begin van 2024 te realiseren.

Buitenruimte
De gemeente hecht veel waarde aan de betrokkenheid van omwonenden. Zij krijgen ook de mogelijkheid om inhoudelijke suggesties te doen. Huijs: “Uiteraard is er tijdens het hele proces ruimte voor omwonenden om mee te denken, vooral ook over de buitenruimte, als het gaat om de wegen of over de parkeerplekken. Hoe zien zij dat, welke wensen hebben zij en waar kunnen we elkaar vinden zodat het echt een kwalitatieve wijk is om te wonen of te blijven wonen?

25 Mei 2023 (Uitzending Peel & Maas)


Tags: #Woningen, #Reuver,