2023 Gem. Beesel bij Ledenvergadering van VNG

Category:
Description:


Gemeente Beesel bij Ledenvergadering van VNG in Groningen

Gisteren tijdens de algemene Ledenvergadering van VNG mocht ik de door Gemeente Beesel opgestelde motie die samen met 28 gemeenten ingediend was verdedigen.  De motie met de titel "rechtvaardige, langjarige, solide, duurzame gemeentefinanciën" roept de VNG op om stevig te onderhandelen met het rijk om de gemeentefinanciën ook na 2025 op orde te houden. Zonder deze ingreep is bezuinigen voor alle gemeenten in Nederland namelijk noodzakelijk. In de motie nemen we stelling dat, mocht er geen deal komen, gemeenten dan van plan om taken terug te geven aan het rijk.  

En voor de duidelijkheid, niet dat we dat willen, maar taken uitvoeren op verzoek van het rijk, voor onze burgers, kan alleen wanneer daar ook voldoende financiële middelen tegenover staan! 

We kregen flinke steun van de ALV want de motie werd aangenomen met 93,77% van de stemmen! Een helder signaal! Meer dan 3 miljard bezuinigen op gemeenten kan nu eenmaal niet zonder gevolgen blijven.

Trots op dit mooie resultaat samen met verschillende gemeenten (van Amsterdam tot verschillende grote plattelandsgemeenten en natuurlijk veel K80 gemeenten)! In het najaar wordt dit ongetwijfeld vervolgd!

14 Juni 2023 (Bron: Bob Vostermans)


Tags: #Gemeente, #Begroting, #Beesel, #Reuver,