2023 Bob Vostermans licht begroting 2027 toe

Category:
Description:


Burgemeester Bob Vostermans licht begroting Beesel tot 2027 toe

Financiële ademruimte voor Beesel, maar: “Moeten alert blijven

Nadat er jarenlang sprake was van financiële uitdagingen, kan er bijna een meerjarig sluitende begroting in de administratie van de gemeente Beesel. Onlangs werd die gepresenteerd, al moet de gemeenteraad er nog wel een klap op geven. Het ziet er positief uit, maar de uitdagingen blijven.

Concrete plannen
Bob Vostermans, binnen de gemeente Beesel verantwoordelijk voor de portefeuille financiën, is trots op de nieuwe begroting. Een belangrijk speerpunt is het realiseren en verduurzamen van honderden woningen in de gemeente. Dat moet binnen tien jaar gebeuren. “Er worden nu concrete plannen opgeleverd. We hebben als gemeente ook geld om bijvoorbeeld energiearmoede te bestrijden”, aldus Vostermans.

Belastingen niet omhoog
Er wordt ook meer geld vrijgemaakt voor het stimuleren van toerisme en het verder uitdragen van het drakenthema. Zo wil de gemeente investeren in de route tussen het veer en de grens met Peel en Maas. Het thema draak moet worden ingezet om de gemeente te positioneren. Verder gaan de belastingen niet verder omhoog en blijft Beesel de komende jaren investeren in haar voorzieningen.

Voorzieningen
We gaan kijken naar zowel het gemeentehuis als gemeenschapshuis De Schakel. Qua verduurzaming, maar ook qua functionaliteit”, geeft Vostermans als voorbeeld. Ook voor Offenbeek zijn er plannen. “We zijn bezig met de herinrichting van de Markt, om ook daar een kwaliteitsslag te maken”. In Beesel is de gemeente volop bezig met de plannen voor het integraal kindcentrum.

Financieel ravijn
Het investeren in voorzieningen is voor een relatief kleine gemeente als Beesel erg belangrijk. Hoewel het er financieel momenteel beter uit ziet, zijn er toch zorgen. Vanaf 2026 gaat het Rijk namelijk flink bezuinigen op gemeenten. Daardoor ontstaat er voor Beesel een gat van bijna 1,5 miljoen euro. “We moeten alert blijven”, waarschuwt Vostermans. “In 2026 kukelen we in een financieel ravijn omdat het Rijk 3 miljard gaat bezuinigen. Alle inspanningen zijn daarop gericht: het Rijk bewegen om die bezuinigingen terug te draaien”.

Vertrouwen
Op dit moment zit de gemeente met het Rijk aan tafel. “Ik heb er vertrouwen in dat een nieuw kabinet na de verkiezingen in november andere keuzes maakt”, geeft Vostermans aan. Ondanks de onzekerheid is hij positief. “Hier staat een trotse portefeuillehouder financiën. We hebben uitdagingen, maar ook de tools en financiële basis om die samen met onze inwoners en het gemeentehuis tegemoet te gaan”, besluit Vostermans.

Op 9 november, wanneer de algemene beschouwingen op de planning staan, neemt de Beeselse gemeenteraad een beslissing over de nieuwe begroting.

25 Oktober 2023 (Uitzending Peel & Maas)


Tags: #Gemeente, #Begroting, #Interview, #Informeren, #Beesel, #Reuver,