2023 Twee Reuvernaren koninklijk onderscheiden

Category:
Description:


Twee Reuvernaren koninklijk onderscheiden

Niek de Wit en Pierre Houwers uit Reuver hebben zaterdag een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze werden verrast door loco-burgermeester Anouk Huijs tijdens de Caeciliaviering van Philharmonisch Gezelschap Reuver in café Ronckenstein in Reuver.

Beiden zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Niek de Wit
Niek de Wit (59 jaar) heeft de onderscheiding ontvangen vanwege zijn jarenlange inzet voor het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Eerst als muzikant, maar sinds 1996 ook als bestuurslid van de vereniging. Momenteel is hij vice president en tweede penningmeester. Daarnaast is hij actief in de jeugdcommissie, is hij medeoprichter van het opleidingsorkest Forza! en regelt hij alle zaken rondom het muziekonderwijs vanuit de vereniging. Ook beheert hij de instrumenten van de harmonie.

Naast zijn aanzienlijke inzet voor de harmonie heeft De Wit de volledige zorg voor zijn ouders op zich genomen toen dat aan de orde was. Eerst voor zijn vader die Alzheimer kreeg en uiteindelijk in een verpleeghuis kwam en later ook voor zijn moeder die dezelfde ziekte trof.

Pierre Houwers
Pierre Houwers (76 jaar) was vanaf 1963 ruim 30 jaar muzikant, maar moest dit om gezondheidsredenen opgeven. Vanaf dat moment (1993) vervult hij al 30 jaar de functie van bibliothecaris. Hij beheert het muziekarchief en zorgt er wekelijks voor dat alle 50 muzikanten over de benodigde muziekpartijen beschikken. Daarnaast voert hij al tientallen jaren reparaties aan instrumenten uit.

Houwers heeft daarnaast gedurende meer dan 5 jaar zijn ernstig zieke echtgenote verzorgd. In haar laatste levensjaar bezocht hij haar dagelijks in verpleeghuis Maria Auxiliatrix Venlo. Sinds haar overlijden in 2016 verzorgt hij wekelijks de tuin van de afdeling in het verpleeghuis waar zijn echtgenote werd verpleegd.


Caeciliaviering Philharmonisch gezelschap Reuver

Afgelopen zaterdag vierde het Philharmonisch Gezelschap Reuver het Caeciliafeest. In de ochtend verzamelde de harmonie bij café-zaal Ronckenstein. Sinds een aantal jaren worden de jubilarissen, na een kleine rondgang door het dorp, thuis opgehaald. Helaas kon dat door het regenweer niet doorgaan. De jubilarissen, Lode de Wilde en Harrie Meuwissen werden daarom met de auto opgehaald en bij aankomst bij het verenigingslokaal onthaald met muziek. In het openingswoord door voorzitter Roel Houwers werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar, waarna vervolgens de jubilarissen werden toegesproken.

Lode de Wilde, 40 jaar lid.
Lode kwam 40 jaar geleden als professionele muzikant bij de harmonie en mist zelden een optreden. Hij komt uit een muzikaal nest: thuis muziek maken was vanzelfsprekend. In de jaren 80 dirigeerde Lode de Reuverse Orkest Vereniging en naast zijn baan als muziekleraar op college Schöndeln was Lode muziekleraar bij de Roermondse muziekschool. Voor de harmonie is Lode nog steeds een belangrijk lid. Hij arrangeert stukken, transponeert partijen, dirigeert bij afwezigheid van de dirigent en doet dit allemaal vrijwillig (of voor een zakje pindarotsjes). Lode dirigeerde vroeger de jeugdharmonie en ook jarenlang het Dvorak-ensemble dat onlangs nog optrad op de Candle-light middag. Het Philharmonisch Gezelschap Reuver feliciteert Lode de Wilde van harte met zijn 40-jarig jubileum en dat werd deze middag onderstreept met een serenade en het opspelen van het ‘antiek gouden’ speldje van de LBM.

Harrie Meuwissen, 60 jaar lid.
Harrie is sinds 1963 lid van het Philharmonisch Gezelschap Reuver en een van de meest fanatieke klarinettisten van het korps. Jarenlang heeft Harrie op de eerste rij gezeten en was hij lid van de Notenkrakers. Vandaag de dag zit Harrie op de tweede rij en oefent hij nog dagelijks. Buiten het musiceren heeft Harrie ook heel wat jeugdleden begeleid naar een solistenconcours of examen en repareert hij indien nodig instrumenten, met uiteraard het repareren van klarinetten als zijn specialiteit. Binnen het klarinetregister is Harrie de specialist van de hulpgrepen. Als het wat moeilijk ligt, weet hij voor iedere ingewikkelde greep een alternatief te bedenken. Harrie was ook altijd fanatiek lid van de vroegere kaartclub die vroeger bekend stond als het schaduwbestuur. Harrie werd tijdens het Caeciliafeest gehuldigd met een serenade en het ‘misty gouden speldje met een zirkonia’ van de LBM werd bij hem opgespeld.

Na het huldigen van de jubilarissen kwam er tot ieders grote verrassing bezoek van wethouder en eerste locoburgemeester Anouk Huijs, voor de uitreiking van twee koninklijke onderscheidingen. Niek de Wit wist dat er een lintje zou worden uitgereikt, dus voor hem was de binnenkomst van mevr. Huijs op zich geen verrassing. Maar dat zíjn naam genoemd werd en vervolgens zijn familie binnenkwam, dat had Niek echt niet verwacht. Na de mooie woorden van de wethouder kreeg Niek zijn verdiende lintje opgespeld en werden er bloemen uitgereikt.

De meeste mensen dachten dat het nu tijd was om aan het heerlijke stamppotbuffet te beginnen. Niets was minder waar: er werd nog een lintje uitgereikt. Voor Pierre Houwers was dat wel even schrikken, maar daarna heeft Pierre met volle teugen kunnen genieten van dit bijzondere moment en de gezellige middag die daarop volgde.

Niek de Wit en Pierre Houwers zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau voor o.a. hun jarenlange inzet voor het Philharmonisch Gezelschap Reuver. Meer informatie over de uitreiking van de lintjes kunt u lezen in de Puik-update van zaterdag 18 november.

De harmonie vervolgde het Caeciliafeest vanwege de regen per auto naar café het Heukske waar een gezellig samenzijn volgde met het Trommel- en Fluiterkorps Sint Barbara. De jeugdige leden speelden een wedstrijdje darten waarbij het een spannende strijd was tussen de harmonie en het fluiterkorps. De harmonie zong tijdens de uitreiking van de jaorkrant het harmonielied en het bleef nog lang gezellig bij het Heukske. Na gewacht te hebben tot het droog was, werd er terug naar Reuver gemarcheerd waar de dag werd afgesloten.

18 November 2023 (Uitzending Peel & Maas/PuikLokaal)


Tags: #Onderscheiding, #Reuver, #Harmonie,