2023 WIA WAO Belangengroep Reuver

Category:
Description:


WIA WAO Belangengroep Reuver

Zieke werknemers, mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktenuitkering en andere uitkeringsgerechtigden kunnen met hun vragen en problemen kosteloos bij Wia/Wao Belangengroep Reuver-Beesel-Offenbeek e.o. terecht.

Wia/Wao Belangengroep Reuver-Beesel-Offenbeek e.o. geeft u onder andere informatie en advies over:

 - uw rechten en plichten tijdens de ziektewetperiode,
 - de taken van werkgever, werknemer en Arbo-dienst (wet Verbetering Poortwachter),
 - de claimbeoordeling WIA door de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van het UWV (hoe verloopt een keuring?),
 - reïntegratiemogelijkheden naar betaald werk en hoe verder als dit niet gaat,
 - de vernieuwde en tevens oude regeling WAJONG,
 - herbeoordelingen door het UWV in het kader van de WIA, WAO, WAJONG, WAZ,
 - andere wetten zoals de WW, IOW, IOAW, Participatiewet (bijstand) en toeslagenwet,
 - het UWV (ook als u bijvoorbeeld een klacht heeft),
 - Pensioenen en uitkeringen (bijvoorbeeld premievrije doorbetaling van het pensioen, WGA-hiaatpensioen, etc...),
 - voorzieningen en regelingen voor minima (bijvoorbeeld individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, etc…),
 - als u het niet eens bent met een beslissing van het UWV. Wia/Wao Belangengroep Reuver-Beesel-Offenbeek e.o. helpt bij bezwaar– en beroepsprocedures,
 desgevraagd gaat iemand van ons mee naar een instantie als het UWV, het UWV- werkbedrijf, gemeente of werkgever.

Wia/Wao Belangengroep Reuver-Beesel-Offenbeek e.o. geeft u graag informatie en advies over deze zaken en bovendien bieden wij u een luisterend oor.

Meer informatie op: https://wia-wao-belangengroep.nl/

19 December 2023 (Bron: Burgerkracht Limburg)


Tags: #Uitkering, #Reuver, #Gezondheid, #Informeren,