2023 OJBS 'de Triolier' haalt mooi bedrag op (P&M Hoés)

Category:
Description:


OJBS 'de Triolier' haalt mooi bedrag op (P&M Hoés)

De Triolier heeft 20 december een kerstmarkt georganiseerd met als goede 'Stichting Leergeld Beesel'.

Ze hebben maar liefst €2963,20 opgehaald !


Leergeld zet zich in voor gezinnen in Beesel

Leergeld is er voor om gezinnen die krap bij kas zitten, te ondersteunen. Ook in de gemeente Beesel doet de stichting dat. Onder het motto ‘meedoen’ krijgen kinderen de gelegenheid om deel te nemen aan allerlei activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, sport en cultuur.

Huisbezoek
Als ouders denken dat zij in aanmerking komen voor een bijdrage, kunnen zij contact opnemen met Leergeld. Dat wordt samen met een coördinator bekeken. Over het algemeen gaat het om gezinnen die het financieel moeilijk hebben, in de bijstand zitten of naar de voedselbank gaan. Een van de vrijwilligers, zogeheten intermediairs, komt daarna op huisbezoek om te inventariseren wat er nodig is en wat Leergeld zou kunnen bieden.

Ruim 200 gezinnen
Leergeld ondersteunt gezinnen door bijvoorbeeld een fiets beschikbaar te stellen om naar school te gaan. Of sportkleding voor gymles. Deze aanvragen worden gefinancierd door Jeugdfonds Sport & Cultuur. Nadat de eerste stap genomen is, wordt het vervolgtraject in kaart gebracht. Momenteel heeft Leergeld meer dan 200 gezinnen in beeld. “Dat is in de loop der jaren goed uitgebouwd”, zegt Gemmie Derksen, voorzitter van Leergeld Beesel. “Dat komt natuurlijk ook omdat de gemeente en Synthese ons goed weten te vinden. We hebben meer dan 260 unieke kinderen waar we iets voor kunnen doen. We zeggen altijd: het is heel fijn dat we er zijn, maar ook erg jammer dat we er moeten zijn.

Fietsenwerkplaats
Achter de schermen werkt Leergeld Beesel aan een nieuw project in samenwerking met kringloopwinkel Primula in Reuver. Een werkgroep die vanuit Leergeld is ontstaan, is ermee aan de slag gegaan. “We kwamen erachter dat veel jonge kinderen geen fiets hebben”, legt Derksen uit. Leergeld had als principe dat kinderen een fiets krijgen wanneer zij naar het voortgezet onderwijs moeten. “Maar de jongere kinderen hebben ook een fiets nodig om bijvoorbeeld fietsveilig in het verkeer te worden. Toen hebben wij het plan opgestart om daarvoor een tweedehands fietsmarkt op te zetten”, vervolgt de voorzitter. Het idee is uitgegroeid tot een fietsenwerkplaats. “De bedoeling is dat daar fietsen worden opgeknapt en kunnen worden afgehaald, maar ook dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen en leren hoe zij met fietsen om moeten gaan”, aldus Derksen.

Kerstmarkt
Om zich voor gezinnen in te kunnen blijven zetten, zijn partners en sponsoren van groot belang. Leergeld krijgt onder meer subsidie van de gemeente. “Daar kunnen we heel veel van doen en dat is ook prima, maar daarnaast is sponsoring ook een belangrijk onderdeel. We willen en kunnen nog veel meer doen,” vertelt Derksen. Als voorbeeld noemt ze de actie van openbare basisschool De Triolier in Reuver. “Zij hebben Leergeld uitgekozen als doel voor de opbrengst van hun kerstmarkt, die op 20 december plaatsvindt. De opbrengst doneren ze aan ons.

21 December 2023 (Uitzending Peel & Maas/Ut P&M Hoés)


Tags: #Actie, #Reuver, #Armoede, #Triolier, #Basisschool,