2024 Patrick Aspers nieuwe prins CV De Drake

Category:
Description:


Patrick Aspers nieuwe prins van CV De Drake in Beesel

Patrick Aspers is zaterdagavond uitgeroepen als prins van CV De Drake uit Beesel. Zijn adjudant is Marcel Aspers.

Patrick is vaak te vinden met zijn fotocamera. Zo fotografeert hij voor de carnavalsvereniging en tijdens het Draaksteken vervulde hij deze zelfde rol. In een eerste reactie schrijft hij enorm vereerd te zijn om prins te zijn in het jaar van de draak. De spreuk van het duo is 'Alle gekheid op 'n sjtekske'.

De spreuk slaat op hen allebei: prins Patrick (47) is al ruim vijftien jaar ceremoniemeester van CV de Drake, waarbij hij altijd met zijn ceremoniemeesterstok vooropgaat. Adjudant Marcel (51) slaat al meer dan 3x11 jaar de kleine trom bij De Drakekapel. Daarnaast is dit duo al heel wat jaren actief in het Beeselse carnavalsgebeuren. Prins Patrick I is al sinds 2004 bij de raad van 11, waar hij jarenlang de huisfotograaf was van CV de Drake. Maar ook al voordat hij bij de vereniging kwam, was hij al als vrijwilliger creatief betrokken bij de Beeselse carnaval als decorschilder voor de Bóntje Revue en illustrator en later vormgever, van carnavalskrant De Draaksjtaeker. Adjudant Marcel is al sinds 2011 voorzitter van CV de Drake en actief in diverse commissies. 

De receptie vindt plaats op zaterdag 10 februari in Hoeve de Bongerd.


Patrick I (Aspers) oetgerope as Drakeprins 2024

Alle gekheid op 'n stjekske !

De sjpreuk sjleit op häör allebei: prins Patrick (47) is al ruum vieftieën jaor cirremoniemeister van CV de Drake, waobie d’r altied mit ziene cirremoniemeistersjtek veurop geit. Adjudant Marcel (51) sjleit al mier as 3×11 jaor de klein tróm bie De Drakekapel. Daonaeve is dit duo al hiel get jaore actief in ’t Beeselse vastelaovesgebeure. Prins Patrick I is al sinds 2004 bie de raod van 11, wao d’r jaorelank de hoeësfotograaf waas van CV de Drake. Mer ouch al veurdet hae bie de vereiniging kwaam, waas hae al as vriewilliger creatief betrókke bie de Beeselse vastelaovend as decorsjiljer veur de Bóntje Revue en illustrator, en later vormgaever, van vastelaovesgezet De Draaksjtaeker. Adjudant Marcel is behalve lid van de Drakekapel, al sinds 2011 veurzitter van CV de Drake en actief in diverse commissies.

Creatief
Prins Patrick I woeënt aan de Wittebergsjtraot, same mit zien vrouw Karin en zien twieë zeuns Lars (14) en Sem (bienao 12). In ’t dageliks laeve is hae grafisch vormgaever bie Aviso oppe Ruiver. In de vrieje tied dae hae naeve alle take veur de vastelaovesvereiniging nog euver haet, waert d’r regelmaotig ingesjakeld óm foto’s te make. Zoeë is d’r ouch al drie edities de vaste fotograaf van ’t Draakstjaeke en maak d’r deil oet van de organisatie van de dörpsquiz BeeselMania. Patrick geit d’r gaer op oet mit zien gezin; waobie mit name de vakanties ouch altied gedetailleerd oppe geveulige plaat waere vasgelag.

Veurzitter
Adjudant Marcel woeënt same mit zien vrouw Maud en twieë dochters Bibi (14) en Nova (11) aan de Baoveste Solbergwaeg. Hae wèrk as inkouper bie woeëningcorporatie Antares in Tegele (wao Patrick zien vrouw Karin ouch wèrk as communicatieadviseur). Ziene vrieje tied geit veur ’n groeët deil zitte in ’t werk veur de vastelaovesvereiniging, want det geit ’t ganse jaor door. Daonaeve óngernump ouch hae gaer leuke dinger mit zien gezin en vinjt d’r ’t leuk óm te borrele mit vrunj.

Jóngesdruim
Prins Patrick en adjudant Marcel kènne neet wachte óm zich in alle vastelaovesactiviteite te sjtorte! Want prins zin is veur Patrick toch waal ‘ne jóngesdruim dae oetkump. Hae waert al ’n jaor of twintig mit get tössepoze as meugelikke prins geneump. Dit jaor geit ’t den ech gebeure!

De receptie van prins Patrick I en adjudant Marcel is op zaoterdig 10 fibberwari vanaaf 20.30 oer bie Hoeve de Bongerd in Beesel. Mit optraejes van La Bamba en Hoondervel!

13 Januari 2024 (Uitzending Peel & Maas)


Tags: #Carnaval, #Beesel, #Prins Uitroepen, #CV de Drake,