2024 Verkeerskussen beriken niet het gewenste effect

Category:
Description:


Verkeerskussen in Reuver hebben niet het gewenste effect

De verkeerskussens die recentelijk geplaatst werden op de Mariastraat en Heerstraat in Reuver hebben niet het gewenste effect. Die constatering maakt de gemeente Beesel na meerdere meldingen van inwoners.

Een verbeterd ontwerp
De gemeente heeft opdracht gegeven tot een verbetering van het ontwerp. In het aangepaste ontwerp moet er voldoende ruimte zijn voor fietsers en scootmobielen. Het nieuwe ontwerp is getoetst bij verschillende partijen. Uit die toets blijkt dat de aanpassingen de meest verkeersveilige situatie kunnen bewerkstelligen. Uit diezelfde test blijkt ook dat vrachtwagens op een passende manier over de verkeerskussens kunnen rijden.

Te hard rijders
Bewoners van de straat strijden al jaren om verkeersmaatregelen op de straat. Ze vinden dat er te hard wordt gereden, met name door vrachtwagenchauffeurs. Eerder stonden er bloembakken op de weg om de snelheid te remmen.

Doorvoeren
De aanpassingen aan de verkeerskussens worden doorgevoerd zodra de weersomstandigheden dat toelaten. De huidige verkeerskussens worden dan aangepast naar het nieuwe ontwerp. Daarnaast zal de gemeente een gedragscampagne opzetten om bestuurders te attenderen op de maximumsnelheid in de Heerstraat en de Mariastraat.

23 Februari 2024 (Uizentding Peel & Maas)


Tags: #Verkeer, #Reuver,