2024 Synthese - Algemeen maatschappelijk werk

Category:
Description:


Synthese - Algemeen maatschappelijk werk Beesel

Algemeen maatschappelijk werk bevordert dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger.
We streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Dit alles passend bij hun eigen aard, behoeften en opvattingen en ook rekening houdend met anderen met wie ze samenleven.
Dit doen we door individueke gesprekken of groepswerk.

Wij zijn Synthese.

www.synthese.nl/locaties/beesel

20 Februari 2024 (Bron: Synthese Team Beesel)


Tags: #Gemeente, #Synthese, #Informeren, #Beesel, #Reuver,