2024 Synthese - Synthese team Beesel

Category:
Description:


Synthese - Synthese team Beesel

Wij zijn Synthese.
Wij zijn een welzijnsorganisatie en helpen je met vragen of iniatitieven over het alledaagse leven.  Algemeen maastschappelijk werk bevordert dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. We streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dit doen we door individuele gesprekken of groepswerk. Wij zijn thuis in de wijk en het dorp en weten de sociale verbanden te vinden.
Wij zetten ons in voor alle inwoners van alle leeftijden en achtergronden en stimuleren dat de buurten nieuwkomers welkom heten. Wij maken de gemeenschappelijke kracht zichtbaar. We inspireren inwoners om samen op te trekken, we nemen barrières weg en helpen drempels en onderlinge verschillen te verkleinen. We moedigen inwoners aan om te vertrouwen ope hun eigen kracht te geloven in zichzelf. Waar dat niet kan, zorgen we voor contact of maken we mensen wegwijs.
Dat doen we laagdrempelig en eenvoudig. Heb je een idee, groot of klein; niets is onze mensen te gek! Wij enthousiasmeren en faciliteren inwoners om zelf voor te geven aan het alledaagse leven. We enthousiasmeren en faciliteren inwoners om zelf vorm te geven aan het alledaagse leven. En je staart er niet alleen voor! Wij ondersteunen burgerinitiatieven en scoiale netwerken.
Het jongerenwerk streeft ernaar te weten wat er leeft in de gemeente. Door contact te leggen op school, op straat, via het verenigingsleven en via social media. Wij stimuleren inwoners om elkaar te helpen de dagelijkse regie over het leven te houden leuker te maken én actiever te worden.

Wij zijn Synthese.

www.synthese.nl/locaties/beesel

20 Februari 2024 (Bron: Synthese Team Beesel)


Tags: #Gemeente, #Synthese, #Informeren, #Beesel, #Reuver,