2018 Oproep wethouder Bram Jacobs, sport gemeente Beesel

Category:
Description:

Wil jij bijdragen aan het sportbeleid van de gemeente Beesel? Wil jij in 2019 scoren met een sportief idee? Stuur je idee (tekst of beeld) vóór 10 januari naar activiteitenburo@beesel.nl. Zet 22 januari van 19.00 tot 21.00 uur, zalencentrum De Schakel, in je agenda voor de resultaten! Doe en denk met ons mee!

Bram Jacobs, nieuwe voorzitter Sportregio Noord-Limburg: “Ik ben verheugd dat ik opnieuw de voorzittershamer binnen dit verband mag aangrijpen.” Met zijn passie voor sport, nog altijd actief als volleyballer, weet hij maar al te goed wat sport en bewegen bijdraagt aan persoonlijke vitaliteit en gezondheid op mentaal en fysiek vlak. Han Geurts, wethouder van Horst aan de Maas, neemt de rol als vicevoorzitter op zich.

Als wethouder in Beesel heeft Jacobs de portefeuille met taken zoals o.a. Sport en Bewegen, Gezondheid, Jeugdzorg, WMO en inclusieve samenleving. Han Geurts, de nieuwe vicevoorzitter, heeft als wethouder in Horst aan de Maas accommodaties, leefbaarheid en sport en cultuur in zijn portefeuille.

Focus 2019
De Sportregio Noord-Limburg gaat in 2019 aan de slag met kennisdeling en samenwerking op het gebied van een gezonde leefstijl binnen het voortgezet onderwijs. Daarnaast vindt een doorontwikkeling plaats van lopende succesvolle programma’s als Iedereen Kan Sporten.

Over Sportregio Noord-Limburg Sportregio Noord-Limburg is een samenwerking tussen zeven gemeenten op het gebied van sport en bewegen. De gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray zijn er van overtuigd dat sport en bewegen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van leven en wonen in de regio. Daarbij kan sport en bewegen een belangrijke impuls geven aan het imago en profilering van de regio. De gemeenten werken samen op die facetten waarbij samenwerking een toegevoegde waarde heeft, zoals onder andere verenigingsondersteuning en mensen met een beperking.

21 December 2018 (Bron: Gemeente/Ruiver.nl)


Tags: #Sport, #Gemeente, #Oproep, #Idee, #Beesel, #Reuver,