2018 Minder branden, uitruktijden nagenoeg gelijk

Category:
Description:

De brandweer was in Venlo afgelopen jaar gemiddeld 8 minuten en 24 seconden onderweg naar een brand. Dat is een seconde sneller dan in 2016. In totaal moest de brandweer 46 keer in actie komen voor een brand, aanzienlijk minder dan in 2016 toen er nog 54 branden waren.

Voorkomen
De brandweer steekt veel tijd in voorlichting over brand. Zo gaan medewerkers regelmatig naar scholen om voorlichting te geven over het voorkomen van brand. Ook krijgen senioren advies hoe zij brand kunnen voorkomen.

Uitruktijden
Daarnaast zijn de uitruktijden en opkomst van de brandweer van groot belang. De cijfers in Venlo liggen in lijn met die in de rest van de provincie. Binnen 1,5 minuut verlaat de brandweer de kazerne bij een melding. Dat ligt rond de norm die gehaald moet worden. Vrijwilligers zijn binnen vijf minuten op de kazerne.

De brandweer Limburg-Noord maakte vandaag cijfers bekend van de prestaties. Bij de uitruk- en opkomsttijden is alleen gekeken naar branden in gebouwen. De keren dat de brandweer uitrukte voor assistentie bij ongelukken zijn niet meegenomen in de rapportage.

Snelle InterventieVoertuigen
De brandweer is gebaat bij de invoering van nieuwe Snelle InterventieVoertuigen. Deze kleine brandweerauto's zijn uitgerust met compacte blusmogelijkheden, zijn snel inzetbaar en kunnen ook buiten de kazerne om ingezet worden.

24 Mei 2018 (Uitzending Omroep Venlo)


Tags: #112, #Gemeente, #Brandweer, #Beesel, #Reuver,