2019 Nieuwjaarsreceptie Gemeente Beesel

Category:
Description:

Op 8 januari was er tussen 17:30 en 19:00 de Nieuwjaarsreceptie in de gemeente Beesel, waar de burgemeester terugblikt op 2018 en vooruitkijkt naar 2019.


Toespraak burgemeester Petra Dassen-Housen gemeente Beesel, uitgesproken tijdens de Nieuwjaarsontmoeting 2019


Welkom Dames en Heren,

Wat fijn dat u met ons dit nieuwe jaar wilt inluiden. En wat fijn dat we daarbij wederom zo goed ondersteund worden door de jonge mensen van PSW, Reuver en onze eigen bodes. Ze staan er toch maar altijd weer, laten we hen danken met een hartverwarmend applaus.

Het had niet veel gescheeld of ik had hier in complete Long Course outfit moeten staan. U weet wel dat evenement van mei as dat heel Beesel, Reuver en Offenbeek op een mooie manier op zijn kop zal zetten. Een triathlon in drie dagen, met verschillende afstanden. Er wordt in dit huis al driftig getraind en ook ik zal eraan moeten geloven. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo erg, want wat is er mooier dan met elkaar Beesel sportief op de kaart zetten? 2019 wordt in meerdere opzichten een grensverleggend jaar.

Een grens is een denkbeeldige lijn die twee gebieden scheidt, een afbakening, een begrenzing. Laten we nu juist in 2019 het voornemen hebben om die denkbeeldige lijnen te doorbreken, om begrenzingen te beslechten en afbakeningen te doorbreken. Ik ben straks in de persoonlijke gesprekken heel erg benieuwd naar de grens die u zelf gaat verleggen...

Als gemeente stimuleren we allereerst het verleggen van grenzen op sportief gebied, ik noemde zojuist al het Long Course Weekend Holland - Beesel. Na Wales en Mallorca nu de eer aan Beesel om dit evenement te hosten. Veel sportievelingen uit binnen- en buitenland weten onze gemeente te vinden in mei en ik daag iedereen hier uit om er zelf ook aan deel te nemen. Het kan, het is een kwestie van grenzen verleggen...

Ten tweede willen we grenzen beslechten op maatschappelijk gebied. We hebben het vaste voornemen deze gemeente op de kaart te zetten, samen met u, met de vele betrokken inwoners, verenigingen, bedrijven en organisaties. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met de wijk Hazenkamp en ontdekken samen met de bewoners op welke wijze we de wijk vorm willen geven. We gaan aan de slag met de omgevingsvisie, een lastig woord wellicht, maar het gaat erom dat we met elkaar bepalen hoe we onze ruimte willen inrichten, wat we belangrijk vinden. We gaan aan de slag met de ontwikkeling van onze centra, samen met ondernemers en vastgoedpartijen. We gaan aan de slag met leefbaarheid, in de drie kernen, samen met vele betrokken organisaties en inwoners. We gaan aan de slag met duurzaamheid, hoe kunnen we ook op onze kleine en overzichtelijke schaal met z’n allen de noodzakelijke bijdrage leveren, met draagvlak. We gaan aan de slag met de menselijke maat, regels zijn dienend, niet leidend, we hebben oog voor dat wat nodig is, in de overtuiging het goede te willen doen. Overheid en samenleving trekken samen op. Geen grenzen, geen afbakeningen, maar een gezamenlijk doel. In dat kader ben ik er ook trots op dat we vandaag de regenboogvlag gehesen hebben in reactie op de Nashville-verklaring: in Beesel mag je zijn wie je bent en gaan we juist de strijd aan met onverdraagzaamheid en hokjes!

Ten derde denken we niet in onze eigen gemeentegrenzen. We werken bewust samen met andere gemeenten. Zo pakken we met gemeenten in de regio Venlo vele opgaven gezamenlijk op. We stellen ons daarbij coöperatief op, denken mee in oplossingen en weten dat samenwerken ook een geven en nemen is. Samen sta je sterker, samen verleg je die grens.

Over grenzen gesproken. We gaan tot slot ook aan de slag met een weerbarstigere grens, noem het politiek. Er is een grens van 17,9 kilometer die ons scheidt van onze Duitse buurgemeente Burggemeinde Brüggen. En die grens is niet alleen lang, maar ook verankerd in wetgeving, regels, gewoonten en tradities. Hoe mooi is het om juist die grens letterlijk en figuurlijk over te steken? We hebben de afgelopen maanden met onze buren hard gewerkt aan de totstandkoming van een partnerschap. En op 9 mei, de dag van Europa, vieren we dat partnerschap met een officiële verklaring. Twee gemeenten in de Euregio, de een in Nederland, de ander in Duitsland, werken samen op diverse gebieden zoals cultuur, onderwijs, recreatie en toerisme. Europa in het klein, zien dat er meerwaarde in zit om samen iets op te pakken, om je buren te kennen en over grenzen heen te denken en samen te werken.

Samenvattend is 2019 misschien wel letterlijk en figuurlijk een grensverleggend jaar We kunnen ons allemaal sportief meten tijdens het Long Course weekend, we zetten Beesel als kleine, trotse gemeente op de kaart door goed met onze inwoners en onze buren te communiceren en projecten samen op te pakken. We verleggen die grenzen in Nederland en daarbuiten enkel door goed samen te werken, door elkaar scherp te houden, door de inhoud centraal te stellen. En door plezier te hebben in dat wat we doen. En dat plezier hebben Meike, Bram, Wessel en Jolie Verlinden zeker. Ze zitten in groep 3 van Basisschool Bosdael en hebben nu ongeveer 8 lessen gehad van onze muziekcoach Manon en hun eigen leerkracht Judith. Ze zijn allemaal enthousiast en laten thuis graag horen wat ze allemaal geleerd hebben. En vandaag is hun debuut, een eerste openbare optreden. Ze verleggen hun eigen grens. Misschien zijn ze een beetje gespannen, maar ik weet zeker dat ze er ook van genieten. Het is een van de eerste resultaten van ons muziekplan: gemeente, scholen en alle hafa-verenigingen werken samen, alle kinderen op de vier basisscholen krijgen elke week muziekles. Beesel daar zit muziek in! Geef ze een hartverwarmend applaus en laten we genieten van hun drie nummers: ziekenwagen, Vooruit en Mieke heeft een lammetje. En kijk goed naar die blik op hun gezichten. Die blik van gezonde spanning, trots en kwaliteit, die blik van een grens die verlegd wordt. Onthoud die blik en houd hem vast bij alles wat u doet in 2019, ons grensverleggend jaar.Ook waren er mooie momenten tijdens de nieuwjaarsreceptie. Michiel, Rianne, Yvette en Joshua beleefden weer veel plezier aan het cateren (en wij aan hun inzet) En Meike, Bram, Wessel en Jolie lieten horen wat ze na 8 weken muziekles al kunnen. Hun eerste optreden, super! 2019 wordt een grensverleggend jaar!

8 Januari 2019 (Uitzending ML5)


Tags: #Gemeente, #Nieuwjaar, #Receptie, #Beesel, #Reuver,